Hemligastugan.com

About
Address hemligastugan.com:26900
Hostname Hemligastugan.com PVE A17.2
Status Checked 4 minutes ago
Players 0 / 20
Location Sweden
Version Alpha 17.2
Platform Linux
Map East Siepu County
Website http://hemligastugan.com
Registered by Letalis
Registered since December 16th, 2018 01:45 PM EST
Last update February 11th, 2019 05:40 PM EST
Tag(s) Anticheat Difficulty 4

Share This Server

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 0
Rank 243
Score 2
Favorited 1
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

Play Hard and Be Nice.

If you want to play here you need to get on our discord @ discord.gg/6upEP2y

Why the password? We really want our players to be nice and we dislikes hackers and griefers.

Vi har satt lösenord på servern pga lite olika orsaker främst för att vi har tröttnat på att folk förstör för andra mm.
Så genom att ha ett lösenord så hoppas vi att det blir en bättre och roligare spelmiljö.

Så tveka inte att Pinga mig på Discord för att få access.