-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3) Banners

-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe:

Vote buttons

Banners (600x100)

-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)
-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)
-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)

Leaderboard (728x90)

-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)
-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)
-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)

Classic banners (468x60)

-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)
-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)
-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)

Half-Banners (234x60)

-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)
-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)
-gilGeaR-[EU.PVP]_[HUN/ENG]_(2x xp, 2x loot, mods)(Wipe: 20/3)